OS historia

I över 100 år har de olympiska spelen spelats vart fjärde år. Det är idag det allra största idrottsevenemanget i världen med en rad sporter som alla har en intressant historia. Trots att den moderna tävlingen uppstod först på 1800-talet har det tagits en hel del inspiration från sporter som spelades redan under antiken i Grekland.

Pierre de Coubertin – fader av dagens OS

Pierre de Coubertin föddes år 1863 i Paris. Han var en person som älskade att läsa och utbildade sig inom flera ämnen, bland annat filosofi och litteratur. Efter att han åkt på studieresor till Nordamerika och England blev han övertygad om att idrotten var en viktig del för en balanserad utbildning. Det ledde till att han skapade den Internationella olympiska kommittén år 1894. Med den kommittén var tanken att återinföra de idrotter som spelades i antika Grekland. Efter att kommittén bildades tog det endast två år för spelen att invigas i Grekland.

De olympiska spelen som spelas idag har självklart utvecklats en hel del, men flera av Pierres idéer används fortfarande.

Antikens olympiska spel

Inspirationen som Pierre hämtade kommer som sagt från antika Grekland. Det finns förteckningar över tävlingar som skedde redan år 776 f.Kr, de flesta i Olympia, Grekland. Tävlingarna pågick även på den tiden vart fjärde år. Dessa tävlingar anses dessutom vara några av Greklands första dokumenterade händelser. Tyvärr började tävlingarna förbjudas år 394 e.Kr och spelen återupptogs inte förrän på 1800-talet.

Spelen försvann inte helt

Trots att det moderna olympiska spelen togs upp igen på 1800-talet hade idrotterna inte försvunnit helt och hållet. På 1600-talet anordnades en liknande tävling i västra England och på slutet 1700-talet i Frankrike. 1834 anordnades en typ av olympiska spel i Helsingborg. Det var till en början tänkt att hållas varje år men det hölls endast en gång till. Gustaf Schartau, personen bakom spelen i Helsingborg, bestämde sig för att försöka anordna spelen ännu en gång, men då i Stockholm.

De Olympiska traditionerna

Trots att spelen har utvecklats en hel del sedan 1800-talet finns det ett antal traditioner som fortfarande återkommer varje år. Den olympiska hymnen och eden är två av dessa traditioner.

Den olympiska eden

Den olympiska eden svärs vid invigningen av varje olympiskt spel. Eden svärs av en domare, en idrottare som ska delta i spelen och en ledare. De som utvalts till att svära eden är oftast personer som kommer från det landet som spelen hålls i. Eden innebär kort förklarat att de lovar att följa alla regler, vara rättvisa och sportsliga och inte fuska. Det ändrades lite inför OS 2018, istället för separata eder svärs en gemensam för alla deltagare, domare, funktionärer och ledare.

Den olympiska hymnen

Spiridon Samaras och Costis Palamas skrev en hymn som spelades vid invigningen av OS år 1896. Det blev en stor succé och det bestämdes att en ny hymn skulle spelas vid varje OS. 1953 blev det bestämt att de skulle välja en hymn till att bli spelets officiella. Tyvärr var ingen riktigt nöjd med valet och vid OS i Japan spelade de istället upp originalhymnen från 1869 vilket blev en stor succé. De bestämde sig då för att använda den som de olympiska spelets officiella hymn.

Similar Posts