Sommar-OS genom tiderna

De olympiska sommarspelen, som vanligtvis kallas för sommar-OS, är världens största sportevenemang. Deltagare från världens alla länder tävlar i många olika sporter. Många anser att en OS-medalj är den största och mest prestigefulla idrottsmeriten. Här kan du läsa mer om sommar-OS, evenemangets historia och de olika grenarna.

Om sommar-OS

Sommar-OS är världens största idrottsarrangemang sett till antalet deltagare. Alla världens länder har rätt att delta, men deltagarna måste kvalificera sig. De tre bästa i varje gren tilldelas guld, silver respektive bronsmedalj. Sommar-OS arrangeras vart fjärde år och många städer lägger ned mycket resurser för att få vara värdstad för detta evenemang. På grund av sommarspelens populäritet infördes även de olympiska vinterspelen. Vinter-OS arrangeras också vart fjärde år och det är två år emellan vinter-OS och sommar-OS. Den Internationella olympiska kommittén organiserar och övervakar arbetet.

Historia

Det är vanligt att dela in de olympiska spelen i en historisk respektive en modern variant. Den historiska varianten är mycket gammal och har sitt ursprung i antikens Grekland. Det allra första olympiska spelet sägs ha arrangerats år 776 f.Kr. Spelen arrangerades vart fjärde år i staden Olympia i Grekland. Sportgrenarna utgjordes främst av friidrott, men även brottning och och hästkapplöpning. Spelen hade en mycket viktigt religiös betydelse och omfattades av många olika ritualer. Spelen arrangerades under hela antiken, men förbjöds år 393 e.Kr av den romerske kejsaren Theodosius eftersom spelen ansågs vara opassande frö kristendomen. Därefter skedde det många försök att arrangera spelen igen, men det dröjde ända till 1896 innan det skedde. Detta år arrangerades den första moderna varianten av sommar-OS. Spelen hölls på en arena i Aten i Grekland, men det skulle dock dröja ända tills 1924 innan OS arrangerades regelbundet vart fjärde år. Sedan dess har spelen utvecklats enormt mycket. Dels har antalet deltagare och deltagande länder ökat markant. År 1912, när Stockholm stod värd för sommar-OS, deltog 2 547 idrottare från totalt 27 länder. 100 år senare, när London stod värd, deltog 10 500 idrottare från 204 länder. År 2002 beslutade den Internationella olympiska kommittén att spelen alltid ska bestå av 10 500 deltagare, 28 sporter och 300 grenar.

Kvinnor i OS

När det första moderna sommar-OS arrangerandes 1896 var det endast män som fick tävla. Vid nästa OS, som arrangerades i Paris 1900, var det dock några kvinnor som tävlade. Detta skedde dock under särskilda tävlingsregler. De olympiska spelen har varit konservativa kring kvinnligt deltagande och det har tagit lång tid att öppna de olika grenarna för kvinnliga tävlanden. Framsteg skedde i början av 1900-talet då allt fler grenar, bland annat pilbåge och simning, välkomnade kvinnliga deltagare. Under 1920-talet skedde stora framsteg, men krigsåren som följde gjorde att den feministiska kampen kom av sig. Det var först år 2012, när boxning tilläts för kvinnor, som samtliga grenar i sommar-OS tillät kvinnliga deltagare.

Sporter

Under sommar-OS tävlar deltagarna i sporter som lämpar sig bäst för sommarhalvåret. Till dessa hör bland annat friidrott, vattensporter och gymnastik. Sporter som lämpar sig för vinterhalvåret, exempelvis skidåkning och is-hockey, utövas istället under vinter-OS. Sedan år 2002 ska sommar-OS alltid bestå av 28 sporter och 300 grenar. OS är känt för att vara konservativt när det gäller sporter, men de senaste åren har mycket hänt. Inför OS i Tokyo 2020 röstades fem nya sporter igenom. Dessa var baseboll, karate, surfing, skateboard och sportklättring. De tre sista är med för första gången medans karate och baseboll har varit med i tidigare mästerskap. De olympiska grenarna varierar vilket gör det intressant för publiken. Vissa sporter har dock alltid funnits med i programmet för de olympiska sommarspelen. Till dessa sporter hör bland annat friidrott och simning. Vissa sporter har varit med tidigare, men plockats bort. Exempel på dessa utgångna sommarsporter är hästpolo, dragkamp och lacrosse.

Sommar-OS i världen

Sommar-OS har arrangerats av totalt 19 olika länder på fem kontinenter. USA är det land som stått värd flesta gånger. 1904, 1932, 1984 och 1996 arrangerades spelen i USA och 2028 är det dags igen. År 1912 stod Stockholm värd för spelen. Det var det femte moderna OS och den berömda Stockholms stadion byggdes för spelen.

Sommar-OS i Tokyo 2020

2020 var det planerat att Tokyo skulle stå värd för spelen. Japan var tidigare värd för sommar-OS 1964. På grund av coronaviruspandemin har dock den Internationella olympiska kommittén beslutat att skjuta upp spelen till sommaren 2021.

Similar Posts